BINNEN UTOPIA VZW NEMEN VRIJWILLIGERS EEN BIJZONDERE PLAATS IN.

De meerwaarde die een vrijwilliger biedt in een begeleiding, zit vooral in het feit dat hij ruim tijd kan besteden aan de patiënt. Doordat hij niet gefocust is op de medische aspecten van het ziek-zijn, kan hij de patiënt in heel zijn mens-zijn ontmoeten. Meestal ontstaat er vrij snel een vertrouwensrelatie met de zieke en zijn familie en voelen zij zich daadwerkelijk gesteund. Onze vrijwilligers worden continue opgeleid en ondersteund binnen de eigen organisatie. Zij zijn uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.

Een inschakeling van een vrijwilliger is een vrije keuze voor patiënt en familie. De verpleegkundige van Ispahan vzw zal aanbieden om kennis te maken met een vrijwilliger. Indien de patiënt dit wenst, blijft deze persoon hen verder begeleiden.

PATIËNTENBEGELEIDING

Een vrijwilliger bij Utopia vzw begeleidt samen met de verpleegkundige van Ispahan een patiënt tijdens de laatste fase van zijn leven. Hij gaat op weg met deze zieke en zijn familie, ondersteunt hen door af te stemmen op hun ritme en respect te tonen voor hun eigenheid en opvattingen. Concreet betekent dit : een luisterend oor bieden, aanwezig zijn bij de patiënt wanneer de partner even weg is, samen een wandeling maken, aandacht geven aan emoties en pijn, … Er wordt altijd gestreefd naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt door zorg op maat te bieden. De hulp van een vrijwilliger is aanvullend : er worden geen taken overgenomen van mantelzorgers of professionele hulpverleners.

INZET VOOR DE ORGANISATIE

Naast de patiëntenbegeleiding kunnen vrijwilligers zich al naargelang hun eigen interesses en mogelijkheden inzetten voor de organisatie. Zij nemen veeleer praktische taken op zich : lid zijn van een werkgroep, de organisatie vertegenwoordigen op een beurs, administratieve opdrachten, …

Ook binnen onze bestuursorganen en beschermcomité zijn er leden die zich vrijwillig engageren voor de organisatie.

Naast palliatieve vrijwilligers heeft de organisatie ook nood aan logistieke vrijwilligers. Logistieke vrijwilligers zijn zij die bereid zijn om mee te helpen tijdens de activiteiten zoals de familiedag en andere activiteiten.

Heb jij zin en tijd om Ispahan vzw en de vrijwilligers van Utopia vzw hierin te helpen ? Contacteer ons dan op dit e-mailadres : shari.roosbroeckx@vzwutopia.be.

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk binnen onze organisatie ? Open dan onderstaande bijlagen voor kandidaat-vrijwilligers.

Ben je daadwerkelijk geïnteresseerd in vrijwilligerswerk ? Stuur ons dan je aanmeldingsformulier op.

INFOMOMENT VRIJWILLIGERS 10 DECEMBER 2019

In opdracht van Ispahan vzw organiseert Utopia vzw een infomoment op dinsdag 10 december2019 om 10 uur. Indien u interesse heeft om vrijwilliger te worden bij Utopia vzw willen wij u hiervoor graag uitnodigen. 

Vragen zoals:

                                                    - wat verwacht de organisatie van een vrijwilliger?
                                                    - wat mag de vrijwilliger verwachten van de organisatie?
                                                    - wat is de procedure om vrijwilliger te kunnen worden?

zullen dan beantwoord worden.

Plaats van ontmoeting:               In de lokalen van Ispahan vzw (boven thuiszorgwinkel)
                                                       Patersstraat 85
                                                       2300 Turnhout
                                                       014 42 66 02

                                                      G.P.S: Korte Begijnstraat 22 - parking " De Bond "
                                                      Rechts voorbij de winkel bevindt zich de zij-ingang.
                                                      De lokalen van Ispahan vzw zijn gesitueerd op de eerste verdieping.            

Wij kijken uit naar een fijne ontmoeting! 

Claire De Cannière      clairedecanniere@gmail.com 
May Wouters               wouters.may@telenet.be                

Graag een reactie of u kan aanwezig zijn. Met dank!