BINNEN UTOPIA VZW NEMEN VRIJWILLIGERS EEN BIJZONDERE PLAATS IN.

We maken een onderscheid tussen twee groepen van vrijwilligers: de vrijwilliger palliatieve zorg en de logistieke vrijwilliger.


VRIJWILLIGER PALLIATIEVE ZORG

Een vrijwilliger bij Utopia vzw begeleidt samen met de verpleegkundige van Ispahan een patiënt tijdens de laatste fase van zijn leven. Hij gaat op weg met de patiënt en zijn familie, ondersteunt hen door af te stemmen op hun ritme en respect te tonen voor hun eigenheid en opvattingen. Concreet betekent dit: een luisterend oor bieden, aanwezig zijn bij de patiënt wanneer de partner even weg is, samen een wandeling maken, aandacht geven aan emoties en pijn, … Er wordt altijd gestreefd naar de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt door zorg op maat te bieden. De hulp van een vrijwilliger is aanvullend: er worden geen taken overgenomen van mantelzorgers of professionele hulpverleners.

De meerwaarde die een vrijwilliger biedt in een begeleiding, zit vooral in het feit dat hij ruim tijd kan besteden aan de patiënt. Doordat hij niet gefocust is op de medische aspecten van het ziek-zijn, kan hij de patiënt in heel zijn mens-zijn ontmoeten. Meestal ontstaat er vrij snel een vertrouwensrelatie met de patiënt en zijn familie en voelen zij zich daadwerkelijk gesteund. Onze vrijwilligers worden opgeleid en ondersteund binnen de organisatie. Zij zijn uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.

Een inschakeling van een vrijwilliger is een vrije keuze voor patiënt en familie. De verpleegkundige van Ispahan vzw zal aan de patiënt voorstellen om kennis te maken met een vrijwilliger. Indien de patiënt dit wenst, blijft deze vrijwilliger hen verder begeleiden.

LOGISTIEKE VRIJWILLIGER

Naast de vrijwilliger palliatieve zorg zijn er ook logistieke vrijwilligers binnen Utopia vzw. Logistieke vrijwilligers kunnen zich al naargelang hun eigen interesses en mogelijkheden inzetten voor de organisatie. Zij nemen veeleer praktische taken op zich: lid zijn van een werkgroep, de organisatie vertegenwoordigen op een evenement of bijeenkomst, administratieve opdrachten, telefonische permanentie, helpen tijdens activiteiten zoals de familiedag, koffie verzorgen bij bijeenkomsten.

Ook binnen onze bestuursorganen en beschermcomité zijn er leden die zich vrijwillig engageren voor de organisatie.

Heb jij zin en tijd om Ispahan vzw en de vrijwilligers van Utopia vzw hierin te helpen? Contacteer ons dan op dit e-mailadres: vrijwilligers@vzwutopia.be

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk binnen onze organisatie? Open dan onderstaande bijlage: info kandidaat-vrijwilligers.

Ben je daadwerkelijk geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Stuur ons dan je aanmeldingsformulier op.