Binnen Utopia VZW nemen vrijwilligers een bijzondere plaats in.

Binnen Utopia VZW nemen vrijwilligers een bijzondere plaats in.

De meerwaarde die een vrijwilliger biedt in een begeleiding, zit vooral in het feit dat hij ruim tijd kan besteden aan de patiënt. Doordat hij niet gefocust is op de medische aspecten van het ziek-zijn, kan hij de patiënt in heel zijn mens-zijn ontmoeten. 

Meestal ontstaat er vrij snel een vertrouwensrelatie met de zieke en zijn familie en voelen zij zich daadwerkelijk gesteund. Onze vrijwilligers worden continue opgeleid en ondersteund binnen de eigen organisatie. Zij zijn uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim.

Een inschakeling van een vrijwilliger is een vrije keuze voor patiënt en familie. De verpleegkundige van Ispahan vzw zal aanbieden om kennis te maken met een vrijwilliger. Indien de patiënt dit wenst, blijft deze persoon hen verder begeleiden.

Hier kan u meer informatie terugvinden over vrijwilliger worden.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om de pagina's voor vrijwilligers te bekijken.

Ispahan vzw zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie. De thuiszorgequipe biedt integrale zorg waarbij zowel lichamelijke als emotionele en psychosociale aspecten centraal staan.